PRP-injeksjon

PRP-injeksjon er en metode hvor man benytter pasienten sitt eget blod til å stimulere reparasjon og vevsnydannelse i kroppen. REHAKLINIKKEN bruker denne metoden mot tilstander som slitasjeskader (arthrose), slitasjegikt, muskelskader og senebetennelser. PRP behandling gjennomføres på REHAKLINIKKEN av leger (Ortoped og Radiolog) med lang erfaring av denne typen injeksjoner.

prp.jpg

Hva er PRP behandling?

PRP (Platelet Rich Plasma), er en metode som benytter deler av pasienten sitt eget blod til å fremskynde tilheling av skader, og til å stimulere nydannelse av friskt vev.

Blodplater og blodplasma er viktige ingredienser i blodet ditt som blant annet inneholder vekstfaktorer som stimulerer reparasjonsprosesser og vevsnydannelse i kroppen. Ved PRP behandling tappes noen få milliliter blod, før en sentrifuge isolerer blodplatene og vekstfaktorene slik at de kan sprøytes tilbake til den delen av kroppen som skal behandles.

PRP mot plager i muskel og skjelettsystemet

PRP behandling ble aller først benyttet mot skader og betennelsestilstander i muskel og skjelettsystemet. Man antok at de mange vekstfaktorene i PRP kunne stimulere kroppen til å reparere seg selv raskere. Denne antagelsen er bekreftet i en rekke vitenskapelige studier.

PRP behandling av muskel og skjelettsystemet benyttes blant annet mot:

Tapping av ditt eget blod

Første ledd innebebærer at en tar en liten blodprøve fra deg, vanligvis ca. 10-60 milliliter. Mengden blod som tappes er tilsvarende en vanlig blodprøve som tas hos legen. Blodet blir nå filtrert og sentrifugert på en spesiell måte for å sortere ut blodplatene og vekstfaktorene som man skal benytte i behandlingen. Denne prosessen tar vanligvis ca 5-15 minutter.

Tilbakeføring av bearbeidet blod (PRP)

Når blodprøven er ferdig bearbeidet samles den i en sprøyte som legen benytter til å føre det filtrerte produktet tilbake til kroppen din.

Blodplatene injiseres med en  tynn nål. I noen tilfeller velger man å sette lokalbedøvelse i huden før man injiserer PRP blandingen. Dersom man skal sprøyte blodplatene inn et ledd, trenger legen vanligvis bare å lage ett enkelt stikk i huden, i så fall er gjerne bødevelse ikke nødvendig. Uansett hvilken metode som benyttes, tolerer de aller fleste behandlingen uten særlig ubehag eller smerter.

Dersom legen skal behandle en senebetennelse eller et ledd, kan det være at man benytter ultralyd i forkant eller underveis, slik at man lettere kan finne det aller beste området å injisere blodplatene. Selve injeksjonene tar vanligvis bare noen få minutter, avhengig av hvor stort område som skal behandles.

Hvor raskt kan man se effekt av behandlingen med PRP?

Effekten av PRP behandling oppstår ikke umiddelbart, siden metoden virker ved å stimulere kroppen til å reparere seg selv. Dette er en prosess som du først kan regne med å se resultatene av først etter et par uker. Mange hevder at effekten deretter vedvarer i inntil 1 år.

Hvor lang er nedetiden etter PRP behandling?

Det er normalt ingen "nedetid" forbundet med PRP behandling, det vil si at du kan gå rett på jobb eller ut blant venner i etterkant.

Ved behandling av ledd eller sener kan det være at området føles litt ømt de første timene inntil et par dager. I noen tilfeller kan det oppstå blåmerker i området hvor spøytestikkene er satt, disse forsvinner etter ca. 1 uke.

Er det bivirkninger forbundet med PRP behandling?

PRP behandling anses som svært trygg med veldig lav risiko for alvorlige bivirkninger. Risikoen for allergiske reaksjoner er utrolig lav, siden man benytter ditt eget blod som injeksjonsmiddel!

  • Infeksjon. Ved å vaske huden i forkant og benytte sterile engangsnåler, er risikoen for hudinfeksjon svært lav.
  • Skade på vev eller nerver. Siden man benytter tynne nåler er risikoen for skade på nerver og vev minimal. Dersom man behandler vev som ligger dypere, slik som muskulatur, sener og ledd, er det derimot ekstra viktig at legen vet hvor han eller hun plasserer nålen.

Hvor mange behandlinger må man ha for ønsket effekt?

Antall PRP behandlinger som anbefales for å oppnå ønsket effekt er avhengig av hvilken tilstand man behandler, og av responsen på behandlingen underveis.

I de fleste tilfeller anbefales 1-3 serier med ca 2 uker mellom hver behandlingssekvens. I mange tilfeller kan det være lurt med en vedlikeholdsinjeksjon, gjerne 1-2 ganger årlig.

Hvordan fungerer PRP behandlingen?

I blodet vårt finnes det i tillegg til vanlige blodceller, også væske (serum) og noen svært små celler som kalles for blodplater. Blodplater er celler som har som funksjon å reparere skader i blodårene, blant annet dersom vi skjærer oss og begynner å blø. Blodplatene og serum inneholder en rekke såkalte vekstfaktorer, som er viktige for å stimulere dannelse av nye friske celler i vevet.

Ved PRP  tappes en liten mengde blod ut fra den som skal behandles, vanligvis fra ca. 10 til 60 ml (milliliter). Dette blodet filtreres så på en spesiell måte slik at man får samlet opp blodplatene og alle vekstfaktorene og proteinene som disse cellene inneholder. Denne spesielle og konsentrerte væsken kan så sprøytes tilbake inn i området som behandles (senen eller leddet).

Vekstfaktorene i PRP behandlingen stimulerer vevet til å reparere seg selv ved å danne nytt friskt vev med bindevevsproteiner og nye blodårer. Slik erstattes eventuelt skadet vev, betennelser avtar og friskt revitalisert vev kommer til syne.

Priser her.