Priser

Priser for fysikalsk undersøkelse og behandling:
 • Første undersøkelse og behandling - kr. 1250,-
 • Andre undersøkelse og behandling - kr. 850,-
 • Oppfølgingstimer - kr. 700,-
Priser for Massasje
 • 1 time Massasje - kr 950,-
 • 45 minutter - kr 650,-

Priser for injeksjoner og konsultasjon lege:
 • PRP hofte - kr. 4850.-
 • PRP kne - kr. 3950.-
 • PRP skulder - kr. 3950.-
 • Hyralon kne/skulder - kr. 1750.- 
 • Hyralon hofte - kr. 3250.-
 • Konsultasjon lege - kr. 1950.-