Priser

Priser for fysikalsk undersøkelse og behandling:

  • Første undersøkelse og behandling - kr. 1250,-
  • Andre undersøkelse og behandling - kr. 850,-
  • Oppfølgingstimer - kr. 700,-

Priser for injeksjoner og konsultasjon lege:

  • PRP hofte - kr. 4850.-
  • PRP kne - kr. 3950.-
  • PRP skulder - kr. 3950.-
  • Hyralon kne/skulder - kr. 1250.- 
  • Hyralon hofte - kr. 3250.-
  • Kortison injeksjoner - kr. 1250.- 
  • Konsultasjon lege - kr. 1250.-